Jäsenrekisteriseloste

Säännöt          Jäsenrekisteriseloste           Tietosuojaseloste

Kokko-Kokkonen Sukuseura ry, jäsenrekisteri

REKISTERISELOSTE
Henkilötietolaki (523/99) 10 §

Laatimispvm: 4.4.2009
Päivitetty 24.3.2018

 

1. Rekisterinpitäjä

Kokko-Kokkonen sukuseura ry

Pj Eero Lestelä
eero.lestela@gmail.com

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Taloudenhoitaja Terttu Paananen
terttua.paananen@gmail.com

3. Rekisterin nimi

Jäsenrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

Sukuseuran jäsenistään ylläpitämä osoiterekisteri

5. Rekisterin tietosisältö

Nimi, syntymäaika ja –paikka, sukuhaara, postiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, liittymispäivämäärä, merkinnät jäsenmaksujen suorittamisesta

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilöt ovat itse antaneet tietonsa

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta sukuseuran ulkopuolelle

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Jäsentietolomakkeet säilytetään taloudenhoitaja Terttu Paanasen luona ulkopuolisten ulottumattomissa. Jäsenrekisteri säilytetään Terttu Paanasen luona mikrotietokoneen kiintolevyllä salasanalla suojattuna.