Tietosuojaseloste

Säännöt          Jäsenrekisteriseloste           Tietosuojaseloste

kokko-kokkonen.org, tietosuojaseloste

Päivitetty 3.6.2019

Keitä olemme

Kokko-Kokkonen Sukuseura ry ylläpitää WordPress-julkaisujärjestelmään pohjautuvia www-sivujaan osoitteessa kokko-kokkonen.org, toiminnasta ja sivuston sisällöstä vastaavien hallituksen jäsenten yhteystiedot löytyvät sivuston Yhteydet-sivulta. Niillä hallituksen jäsenillä, joilla ei ole hallituksessa sellaista roolia, joka vaatii yhteystietojen luovuttamista jäsenten ja ulkopuolisten kanssa viestiäkseen, on mahdollista kieltäytyä yhteystietojensa julkaisemisesta

Mitä tietoa ja analytiikkaa keräämme ja miksi

Oletuksena WordPress ei kerää mitään henkilötietoa sivuston vierailijoista.

Sivuston käyttämä palvelin kerää tilastointitarkoitukseen anonymisoitua käyttäjädataa vierailuista sivustolla. Tallennettavia kohteita ovat käyttäjän vierailuajankohta ja IP-osoite, selaimen versiotiedot, vieraillut sivuston sivut sekä mahdollinen Referer-sivu, eli sivu, jolta käyttäjä on linkkiä seuraten tälle sivustolle saapunut. Tämä käyttäjädata tuotetaan paikallisesti palvelimella, se ei ole tavoitettavissa suoraa internetitse eikä sitä luovuteta kolmansille osapuolille, pois lukien mahdolliset viranomaisten tarpeet.

Yhdistyksen hallitus ja muut toimijat näkevät kerätystä analytiikkadatasta ainoastaan yhteenvedot sivuston käyttömääristä ja -ajankohdista sekä käyttäjien kotimaista, kun palvelimen ylläpito heille koosteita luovuttaa. Nämä koosteet lähetetään hallitukselle internetitse, soveliasta palvelua käyttäen.

Rekisteröidyistä käyttäjistä (tällä hetkellä ainoastaan yhdistyksen aktiivitoimijoista) kerätään se tieto, jonka he itse lisäävät ja joka on sen myötä näkyvissä kunkin heistä profiili-näkymässä. Jokainen sivuston artikkeli ja kommentti on aina yhdistettävissä kirjoittajaansa. Mikäli rekisteröity käyttäjä käyttää Gravatar-palvelua, hänen tilinsä tällä sivustolla on sen kautta yhdistettävissä häneen sen mukaisesti kuin kyseinen palvelu sen mahdollistaa.

Käyttäjän tai vierailijan IP-tietoa on mahdollista palvelimen ylläpidon toimesta käyttää tietyn osoitteen/osoitteiston sulkemiseen ulos sivustolta tai luovutettavaksi rikosilmoituksen liitteenä viranomaiselle, mikäli se katsotaan häiriökäyttäytymisen vuoksi tarpeelliseksi.

Kommentit

Kun sivuston käyttäjät jättävät kommentteja sivustolle, keräämme kommenttilomakkeessa olevat tiedot sekä käyttäjän IP-osoitteen ja selaimen versiotiedot mahdollisten roskaviestien tunnistamisen helpottamiseksi.

Kun vierailijat jättävät kommentin tälle sivustolle, keräämme tiedon, joka on näkyvissä kommentointikentissä, IP-osoitteen sekä selaimen versioon liittyvät tiedot. Sähköpostiosoitteesta luotu anonymisoitu hajautustieto (hash) voidaan lähettää Gravatar-palveluun, jotta tiedetään, onko kommentoija palvelun käyttäjä. Gravatar-palvelun tietosuojaseloste löytyy osoitteesta https://automattic.com/privacy/.

Media

Mikäli lataat kuvia tälle sivustolle, sinun tulee välttää sellaisten kuvien lataamista, joissa on tallennettu paikkatieto (EXIF GPS), jollet erityisesti koe tarpeelliseksi kyseistä tietoa kuvasi mukana välittää. Sivuston vierailijat voivat ladata ja katsoa paikkatietoa kuvista, joita sivustolla on.

Evästeet

Jos jätät kommentin sivustolle, voit valita nimen, sähköpostiosoitteen ja url-osoitteen tallennuksen evästeeseen. Tämä toiminto lisää käyttömukavuutta, koska lomaketta ei tarvitse tällöin täyttää jokaisella kerralla uudelleen kommenttia lisätessä. Evästetieto poistetaan selaimesta viimeistään vuoden kuluttua.

Mikäli sinulla on tili ja kirjaudut sivustolle, asetamme väliaikaisen evästeen, joka päättelee, tukeeko selaimesi evästeitä vai ei. Tämä eväste ei sisällä henkilötietoa ja se poistetaan, kun selainikkuna suljetaan.

Kun kirjaudut sisään, asetamme useita evästeitä, jotka tallentavat kirjautumis- sekä näyttöasetuksesi. Kirjautumisevästeet poistetaan kahden vuorokauden kuluessa, näyttöasetuksiin liittyvät evästeet poistuvat vuoden päästä. Mikäli valitset “Muista minut” kirjautumisen yhteydessä, kirjautumistietojasi säilytetään kahden viikon ajan. Mikäli kirjaudut ulos, kirjautumiseen liittyvät evästeet poistetaan samassa yhteydessä.

Mikäli julkaiset artikkelin tai muokkaat olemassa olevaa artikkelia, tallennamme selaimeen evästeen, joka sisältää muokattavan artikkelin ID:n. Eväste vanhenee yhdessä vuorokaudessa.

Muilta sivustoilta upotettu sisältö

Tämän sivuston artikkelit voivat sisältää upotettua sisältöä (esimerkiksi videoita, kuvia, artikkeleita jne.). Toisilta sivustoilta tuodun upotetun sisällön avaaminen on verrattavissa siihen, että vierailija itse kävisi kolmannen osapuolen sivustolla.

Nämä ulkopuoliset sivustot voivat kerätä tietoa sinusta, käyttää evästeitä, upottaa kolmannen osapuolen seurantaevästeitä ja monitoroida vuorovaikutustasi upotetun sisällön kanssa, mukaan lukien vuorovaikutuksen seuranta, jos ja kun olet kirjautunut käyttäjänä sivustolle.

Kenelle jaamme ja lähetämme tietosi

Kokko-Kokkonen Sukuseura ry / kokko-kokkonen.org ei jaa mitään käyttäjäkohtaista tietoa kootusti eikä yksilöitynä ulkopuolisille tahoille. Sivuston analytiikkapalvelu ja WordPress-sisällönhallintatyökalut ovat samalla, kotimaisella palvelimella sijaitsevia asennuksia, jotka eivät käytä ulkopuolisia palveluja. Yhdistyksen hallitukselle tai mahdollisesti jäsenilleen kokoamat käyttötilastot sivustosta ovat anonymisoituja.

Mikäli jollain sivuston sivulla tai sen artikkelissa on mahdollistettu anonyymi kommentointi, näitä vierailijoiden kommentteja saatetaan tarkistuttaa automatisoidun roskapostiestopalvelun kautta, joka saattaa sijaita myös Suomen tai ETA-alueen ulkopuolella.

Sivuston ja palvelimen ylläpito voivat kuitenkin luovuttaa henkilötietoja kotimaisille ja EU/ETA-alueen viranomaisille, joilla on virkatehtävässään Suomen lakiin perustuva oikeus tietojen saamiseen.

Kuinka kauan säilytämme tietoa

Mikäli jätät kommentin, kommenttia ja sen metatietoa säilytetään toistaiseksi. Tämä tehdään siksi, että voimme tunnistaa ja hyväksyä seuraavat kommentit automaattisesti sen sijaan, että säilyttäisimme ne moderointijonossa.Vierailijoiden kommentteja saatetaan tarkistaa automatisoidun roskapostiestopalvelun kautta.

Tallennamme rekisteröityneiden käyttäjien (yhdistyksen aktiivitoimijoiden) käyttäjäprofiilien tiedot. Kaikilla käyttäjillä on mahdollisuus nähdä, muokata ja poistaa omia henkilötietojaan milloin tahansa. Ainoastaan käyttäjänimeään ei voi muuttaa. Verkkosivuston ylläpitäjät voivat nähdä ja muokata käyttäjäprofiilien tietoja.

Mitä oikeuksia sinulla on omiin tietoihisi

Mikäli sinulla on käyttäjätili tälle sivustolle tai olet jättänyt kommentteja, voit pyytää koostetiedostoa omista henkilötiedoistasi, sisältäen kaiken henkilötiedon, jonka olet meille antanut. Voit myös pyytää henkilötietojesi poistoa. Oikeus omien tietojen poistoon ei koske sellaista henkilötietoa, joka meidän on säilytettävä ylläpidollisista (ml. analytiikkatieto), juridisista tai tietoturvaan liittyvistä syistä.

Kuinka suojelemme henkilötietojasi

Jokaisella rekisteröityneellä käyttäjällä on henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana. Salasanan salassapito on käyttäjän itsensä vastuulla. Sukuseura ei tarjoa salasanalle palautusmahdollisuutta eikä salaa sen välitystä tietoverkoissa, mutta sivuston ylläpitäjä voi pyynnöstä asettaa uuden salasanan käyttäjälle. Tällöin käyttäjä saa aina myös kehoituksen vaihtaa saamansa ylläpidon asettama salasana omakseen.

Sivuston keräämä käyttäjädata säilytetään luottamuksellisina. Rekisteriin pääsy on rajattu sivuston ylläpitoon, joka tunnistautuu sivustolle henkilökohtaisella tunnuksellaan ja salasanallaan. Käyttäjän salasana palvelussa on suojattu kryptografisesti, eivätkä sitä pysty näkemään edes ylläpitäjät. Palvelimen keräämä analytiikka on suojattu olemaan saatavilla vain suoraa palvelimelta haettaessa, siihen ei ole pääsyä internetitse. Sivuston WordPress-julkaisujärjestelmä ja sen liitännäiset pyritään pitämään mahdollisimman ajantasaisina, jotta niistä ei aiheutuisi tietoturvauhkia.

Yhdistys pyrkii tarjoamaan roolin mukaisen sähköpostiosoitteen kaikille keskeisille toimijoilleen, jotta ulkopuoliset yhteydenotot tavoittaisivat aina kunakin hetkenä kyseisessä roolissa toimivan vastuuhenkilön ja välttyisimme tarpeettomilta aktiivitoimijoiden henkilökohtaisten yhteystietojen jakamisilta ja tallentumisilta.

Kuinka toimimme tietomurron tapahtuessa

Yhdistys tiedottaa tietoonsa tulleesta tietomurrosta mahdollisimman pian sivustollaan. Tietomurron lähde pyritään mahdollisuuksien mukaan selvittämään ja vastaava tilanne estämään jo ennalta.